Zdrowie i uroda

Czynnik BMI – co oznacza?

Czynnik BMI – co oznacza?

Czynnik BMI (jego nazwa pochodzi od angielskich słów body mass index) jest wskaźnikiem masy ciała do wzrostu. Wynik otrzymany w wyniku tego działania pozwala określić, czy obecna waga danej osoby jest właściwa. Innymi słowy czynnik BMI pokazuje, czy nasza waga jest odpowiednia do wzrostu.

Aby uzyskać wynik można samemu wykonać proste dzielenie lub skorzystać z popularnych w Internecie kalkulatorów BMI. Formuła obliczania wskaźnika to: waga w kilogramach podzielona przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu. Otrzymany w wyniku obliczeń wynik najpewniej znajdzie się pomiędzy liczbami 15 a 40, jego interpretacja zależy od tego, w którym przedziale znajdzie się uzyskany wynik.

Przedziały są następujące: 18-18,5 to osoba szczupła 18, 6-24,9 to waga prawidłowa 25-29,9 to nadwaga > 30 to otyłość

U osób z czynnikiem BMI wyższym niż 25 istnieje ryzyko pojawienia się chorób serca lub cukrzyca, czy innych chorób związancyh z otyłością. Dlatego osoby, które mają nadwagę lub są otyli powinni unikać podwyższania się masy ciała, czasem nawet konieczne jest, aby zredukowali wagę, gdyż nawet 10 procentowy spadek wagi może pozytywnie wpłynąć na zdrowie i zmniejszyc zdecydowanie ryzyko wystąpienia chorób. Ponadto warto pamiętać, że dobra dieta oraz aktywność fizyczna są podstawą zdrowego stylu życia.

Udostępnij